Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lí Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non Dựa Vào Đội Ngũ Cốt Cán Ở Quận Đống Đa

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by mvp0000, Jun 19, 2019.

 1. mvp0000

  mvp0000 Member

  [​IMG]
  Quản Lí Bồi Dưỡng Chuyên Môn Cho Giáo Viên Mầm Non Dựa Vào Đội Ngũ Cốt Cán Ở Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
  Giáo viên mầm non là những người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, là người quyết định chất lượng giáo dục mầm non. Lao động của giáo viên mầm non là một loại hoạt động sư phạm đặc biệt, vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật cao, vừa là mẹ, vừa là bác sĩ và là nghệ sĩ. Để thực hiện tốt vai trò của mình, đòi hỏi giáo viên mầm non phải có trình độ chuyên môn nhất định. Bồi dưỡng chuyên môn và quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN được các chủ thể thường xuyên quan tâm, trong đó xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán tại các cơ sở giáo dục, trực tiếp, liên tục thực hiện nhiệm vụ quản lí bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN là một xu hướng mới hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Tố Oanh
  • Tác giả: Đặng Thị Yên
  • Số trang: 150
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2018
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-14866
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Jun 19, 2019

Share This Page