Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lí Bồi Dưỡng Năng Lực Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Mar 17, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản Lí Bồi Dưỡng Năng Lực Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên Đáp Ứng Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới
  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định: “Giáo dục - Đào tạo cùng với Khoa học - Công nghệ là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Muốn đào tạo nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội cần phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh”
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngọc
  • Tác giả: Nguyễn Thị Xuân
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/quan-125042.html
  https://drive.google.com/uc?id=1JjNK9imA6z-AaObkj6p6OL0-ymEgIEZ8
   

Share This Page