Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lí Dạy Học Môn Tiếng Anh Theo Chương Trình Trung Học Cơ Sở Thí Điểm Tại Huyện Bình Xuyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Nov 25, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lí Dạy Học Môn Tiếng Anh Theo Chương Trình Trung Học Cơ Sở Thí Điểm Tại Huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc
  Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục khẳng định: “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nghị quyết Đại hội cũng chỉ rõ nhiệm vụ cơ bản để phát triển giáo dục là: Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (ĐNGV) và tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của HS, sinh viên. Coi trọng bồi dưỡng cho HS, sinh viên khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước giàu mạnh, gắn liền lập nghiệp của bản thân với tương lai của cộng đồng, của dân tộc, trau dồi cho HS, sinh viên bản lĩnh, phẩm chất và lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại và Đổi mới và nâng cao năng lực quản lí nhà nước về giáo dục.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thành Hưng
  • Tác giả: Nguyễn Quang Ánh
  • Số trang: 136
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2 2017
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-13440
   

Share This Page