Luận Án Tiến Sĩ Quản Lí Hoạt Động Bồi Dưỡng Công Chức Ngành Nội Vụ Theo Tiếp Cận Đảm Bảo Chất Lượng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by sieutocviet3, Jan 27, 2021.

 1. sieutocviet3

  sieutocviet3 Member

  [​IMG]
  Luận án xây dựng cơ sở lý luận về mô hình hệ thống đảm bảo chất lượng, quản lí chất lượng bồi dưỡng vận dụng vào việc quản lí, đánh giá chất lượng bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của hoạt động bồi dưỡng công chức ngành Nội vụ. Đào, X. T. (2020). Quản lí hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Nội vụ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành quản lý giáo dục
  • Tác giả: Đào Xuân Thái
  • Hướng dẫn: Gs. ts. Nguyễn Đức Chính
  • 221 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Trường ĐH Giáo Dục 2020
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99175
   
  Last edited by a moderator: Jan 27, 2021

Share This Page