Luận Án Tiến Sĩ Quản Lí Hoạt Động Rèn Luyện Kỹ Năng Nghề Nghiệp Cho Học Viên Các Trường Cảnh Sát Nhân Dân

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 10, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-10_15-19-1.png
  Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu vấn đề về hoạt động rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp (KNNN) cho học viên cảnh sát (HVCS), quản lí hoạt động rèn luyện KNNN cho HVCS, luận án đã phát hiện vấn đề chưa được giải quyết trong các công trình nghiên cứu trước đây, chưa có những công trình nghiên cứu hoàn chỉnh, đó là vấn đề về hoạt động rèn luyện KNNN cho HVCS và quản lí hoạt động này.
  Về cơ sở lý luận, luận án đã xác lập khái niệm KNNN, rèn luyện KNNN, nghề cảnh sát, quản lí hoạt động rèn luyện KNNN cho HVCS; phát triển cơ sở lí luận về KNNNCS, hoạt động rèn luyện KNNN cho HVCS, gồm hệ thống KNNNCS; mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp và kiểm tra-đánh giá hoạt động rèn luyện KNNN cho HVCS. Theo đó, xác lập lí luận quản lí hoạt động rèn luyện KNNN cho HVCS bao gồm: Quản lí mục tiêu; quản lí nội dung, chương trình; quản lí phương pháp tổ chức; quản lí hoạt động kiểm tra- đánh giá chương trình đào tạo và kết quả hoạt động rèn luyện KNNN cho HVCS; đồng thời xác định các yếu tố tác động đến quản lí hoạt động này trước yêu cầu đổi mới giáo dục.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Võ Thị Bích Hạnh, GS. TS. Đoàn Văn Điều
  • Tác giả: Vũ Thị Hà
  • Số trang: 288
  • Kiểu file: PDF_TRUE + DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=41050
  https://drive.google.com/file/d/1W9reRa2bzxP9e_L1oGOCXJq1aGoFvUTR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page