Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lí Hoạt Động Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by mrseoseo, Dec 12, 2020.

 1. mrseoseo

  mrseoseo New Member

  [​IMG]
  Trong thời đại ngày nay, sự phát triển như vũ bão của Khoa học - Công nghệ, dẫn đến sự hình thành xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức. Trong đó, trình độ dân trí, tiềm lực Khoa học - Công nghệ trở thành một trong những nhân tố quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia. Chúng ta đang sống, làm việc và học tập trong kỉ nguyên công nghệ, đó là kết quả của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất, nó bao gồm các hệ thống thực - ảo (Cyber-Physical Systems – CPS), mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Internet of Things – IoT) và điện toán đám mây (Cloud Computing). Trong đó, mỗi công dân có thể trở thành một doanh nghiệp số, mọi doanh nghiệp đều trở thành doanh nghiệp số, mọi lãnh đạo trở thành lãnh đạo số, mọi Chính phủ trở thành Chính phủ số.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Mỵ Giang Sơn
  • Tác giả: Cao Phương Bình
  • Số trang: 152
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2018
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/20487
  https://drive.google.com/uc?id=1Wlfw1a5LozUP7Yk33JWI4wxsVT88Esa5
   
  Last edited by a moderator: Dec 12, 2020

Share This Page