Luận Án Tiến Sĩ Quản Lí Thực Tập Sư Phạm Trong Đào Tạo Giáo Viên Tiểu Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 10, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-10_1-12-49.png
  Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam về thực tập sư phạm (TTSP) và quản lí TTSP trong đào tạo giáo viên tiểu học, Luận án đã xây dựng khung lí luận gồm: các khái niệm cơ bản và các vấn đề lí luận về TTSP và quản lí TTSP trong đào tạo giáo viên tiểu học. Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy, mặc dù đã đạt được một số kết quả về quản lí TTSP trong đào tạo giáo viên tiểu học nhưng vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế cần khắc phục.
  Từ cơ sở lí luận và khảo sát thực trạng, luận án đề xuất 06 giải pháp quản lí TTSP trong đào tạo giáo viên tiểu học sát hợp với thực trạng quản lí của vấn đề nghiên cứu, giúp cho các cơ sở đào tạo giáo viên có thể vận dụng phù hợp thực tiễn. Luận án đã khẳng định và luận giải về sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đã được đề xuất cùng với việc triển khai thực nghiệm giải pháp: Đổi mới đánh giá kết quả TTSP của sinh viên theo tiếp cận đánh giá năng lực đầu ra. Kết quả khảo nghiệm, thực nghiệm đảm bảo yêu cầu khoa học.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục,
  • Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Đệ; TS. Nguyễn Thị Bích Hồng
  • Tác giả: Hán Thị Thu Trang
  • Số trang: 305
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=41156
  https://drive.google.com/file/d/1wY4Q44Rs-Nnkxiv62tS2wyIbYmsbPDQX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page