Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ Theo Chuẩn Nghề Nghiệp

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Sep 14, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giáo Viên Mầm Non Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ Theo Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Mầm Non
  Đội ngũ giáo viên là một trong những nhân tố then chốt, quyết định đến chất lượng và hiệu quả của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Họ là những người trực tiếp tổ chức, thực hiện mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục của từng cấp học. Đối với bậc học giáo dục mầm non (GDMN), họ là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học và giáo dục trẻ; giữ mối liên hệ thường xuyên với phụ huynh học sinh và các tổ chức, đơn vị trong quá trình giáo dục học sinh. Do đó, công tác phát triển đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ quan trọng, có tính chất thường xuyên, liên tục của các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực GD&ĐT của Hiệu trưởng và bản thân của mỗi giáo viên trong các Nhà trường.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Anh Tuấn
  • Tác giả: Chu Thị Thuận
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64268
  https://drive.google.com/uc?id=151mgp_HjUPXTYiRVJlF511PL22I-o-rI
   

Share This Page