Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Hướng Nghiệp Cho Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Phía Bắc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Feb 19, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản Lý Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Hướng Nghiệp Cho Giáo Viên Các Trường Trung Học Phổ Thông Phía Bắc Tỉnh Hà Giang
  Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2020 đã xác định rõ một trong ba đột phá là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Hiện nay, nước ta đang đứng trước thực tế mất cân bằng giữa cán cân cung và cầu về nhân lực. Bài toán đặt ra cho ngành giáo dục là cần quan tâm đến công tác hướng nghiệp.
  • Luận văn thạc sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Hướng dẫn: TS. Lê Thị Hoài Lan
  • Tác giả: Đặng Quốc Hoàng Huân
  • Số trang: 107
  • Kiểu File: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại Học Thái Nguyên 2020
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-pho-thong-phia-bac-tinh-ha-giang-219094.html
  https://drive.google.com/uc?id=1N81pOldT4MSf18ZL9tcDloIfpkRPDdF_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page