Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Chủ Nhiệm Lớp Cho Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Đồng Bành

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Nov 13, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Bồi Dưỡng Năng Lực Chủ Nhiệm Lớp Cho Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Đồng Bành, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận quản lý, quản lý giáo dục, quản lý công tác chủ nhiệm lớp; quản lý bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm cho giáo viên; vị trí, vai trò, quyền hạn, chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp; nhiệm vụ, nội dung công tác chủ nhiệm lớp. Việc nghiên cứu phần lý luận trên đã định hướng và xác lập nên cơ sở vững chắc giúp tác giả nghiên cứu thực trạng về công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm lớp cho giáo viên và đề xuất ra các biện pháp quản lý bồi dưỡng nâng cao năng lực chủ nhiệm lớp cho đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Đánh giá một cách toàn diện về thực trạng công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm lớp cho giáo viên của trường trung học phổ thông Đồng Bành, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn. Bên cạnh những mặt làm được, những kết quả tốt của nhà trường trong công tác chủ nhiệm thì vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại bao gồm cả nguyên nhân khách quan, lẫn nguyên nhân chủ quan. Song cần nhìn nhận một cách thẳng thắn về vai trò quản lý của nhà trường trong công tác quản lý bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm lớp cho đội ngũ giáo viên. Đề xuất 3 nhóm biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm lớp cho đội ngũ giáo viên, gồm: Nhóm biện pháp tổ chức bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nhận thức hiểu biết về công tác chủ nhiệm lớp; Nhóm biện pháp tổ chức bồi dưỡng năng lực chủ nhiệm cho đội ngũ giáo viên và nhóm biện pháp bổ trợ.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Xuân Mai
  • Tác giả: Phùng Thị Chung
  • Số trang: 125
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1051906
   
  Last edited by a moderator: May 26, 2018

Share This Page