Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Cơ Sở Vật Chất - Kĩ Thuật Trường Tiểu Học Tại Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Apr 19, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Cơ Sở Vật Chất - Kĩ Thuật Trường Tiểu Học Tại Huyện Mỹ Lộc - Tỉnh Nam Định Theo Hướng Chuẩn Hóa
  Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX chỉ rõ: “Phát triển giáo dục và đạo tạo là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội một cách bền vững…”. Tại hội nghị Ban chấp hành trung ương lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam, Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đặng Thành Hưng
  • Tác giả: Trần Cao Sơn
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2 2018
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-14722
   

Share This Page