Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Theo Hướng Xã Hội Hóa Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Vĩnh Tường

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jun 22, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Quản Lý Công Tác Chủ Nhiệm Lớp Theo Hướng Xã Hội Hóa Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Vĩnh Tường Tỉnh Vĩnh Phúc
  Chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), coi GD-ĐT là quốc sách hàng đầu; là một trong những giải pháp chiến lược chủ yếu để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay - đó là xã hội hóa giáo dục (XHHGD). Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ nêu rõ: “Huy động nguồn lực của các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế - xã hội và cá nhân để phát triển GD-ĐT. Tăng cường quan hệ của nhà trường, gia đình và xã hội (NT-GĐ-XH); huy động trí tuệ, nguồn lực của toàn ngành, toàn xã hội vào việc đổi mới nội dung, chương trình, thực hiện giáo dục toàn diện.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Tố Oanh
  • Tác giả: Lương Ngọc Việt
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2016
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-11768
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page