Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Công Tác Học Sinh - Sinh Viên Tại Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Sep 11, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Công Tác Học Sinh - Sinh Viên Tại Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Cao Hà Nội
  Nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa là một trong những mục tiêu của công tác giáo dục – đào tạo nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ tháng 7 năm 2015 xác định “Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn”. Để đạt được các mục tiêu này, mỗi cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp cần có những định hướng, giải pháp phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường. Đây chính là yêu cầu quan trọng đối với đội ngũ cán bộ quản lý trong mỗi nhà trường.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đặng Xuân Hải
  • Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hoa
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64394
  https://drive.google.com/uc?id=1EOqu9O0zAjrSNifJ1UksoK46bPF7QAjd
   

Share This Page