Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đánh Giá Học Sinh Tiểu Học Ở Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ Theo Thông Tư 22-2016-TT-BGD&ĐT

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Apr 28, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể là: Đã xây dựng được hệ thống giáo dục và đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được cải thiện rõ rệt và từng bước hiện đại hóa. Chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ. Công tác quản lý giáo dục và đào tạo có bước chuyển biến nhất định. Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách; cơ bản bảo đảm bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo,...
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Thanh Long
  • Tác giả: Dương Thị Duy Lương
  • Số trang: 119
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...u-tho-theo-thong-tu-222016tt-bgddt-61584.html
  https://drive.google.com/uc?id=1y8FBXsu1f74eRK4DvjOwTQUidvbsBXYO
   

Share This Page