Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Đào Tạo Dựa Trên Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Ở Các Trường Đại Học Tư Thục Miền Trung

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 22, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Đào Tạo Dựa Trên Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Ở Các Trường Đại Học Tư Thục Miền Trung Việt Nam
  6.1. Về lý luận:
  - Luận án đã tổng quan được một số vấn đề cơ bản về đối tượng nghiên cứu, góp phần phát triển cơ sở lý luận QLĐT trường đại học dựa trên CNTT&TT.
  - Qua nghiên cứu và tiếp cận QLĐT theo CIPO, luận án đã đề xuất được mô hình QLĐT dựa trên CNTTT.
  6.2. Về thực tiễn:
  - Luận án đã thu thập được các số liệu, phân tích, đánh giá được thực trạng hoạt động QLĐT dựa trên CNTT&TT ở một số trường ĐHTT miền Trung Việt Nam và góp phần đổi mới phương thức QLĐT dựa trên CNTT&TT vào công tác QLGD.
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Lộc, TS Trần Thị Thái Hà
  • Tác giả: Nguyễn Lê Hà
  • Số trang: 225
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo Dục Việt Nam 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=26407
   
  Last edited by a moderator: Nov 12, 2019

Share This Page