Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Đào Tạo Ngành Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Ở Các Trường Đại Học Trên Địa Bàn Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Nov 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-24_21-33-55.png
  Quản Lý Đào Tạo Ngành Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường Ở Các Trường Đại Học Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Theo Chuẩn Đầu Ra
  Luận án đã xây dựng được các khái niệm cốt lõi về đào tạo và quản lý đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường (QLTN&MT) ở các trường đại học theo chuẩn đầu ra, xác định các yêu cầu cơ bản về chuẩn đầu ra của ngành QLTN&MT ở bậc đại học, phân tích làm rõ đặc điểm đào tạo ngành QLTN&MT ở trường đại học theo chuẩn đầu ra, xác định và phân tích sâu về các nội dung quản lý đào tạo ngành QLTN&MT ở các trường đại học theo chuẩn đầu ra, xây dựng ma trận tương quan giữa các nội dung quản lý đào tạo với các chức năng quản lý đào tạo ngành QLTN&MT theo chuẩn đầu ra, phân tích những nhân tố tác động đến quản lý đào tạo ngành QLTN&MT ở các trường đại học theo chuẩn đầu ra.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Thân Văn Quân, PGS. TS. Phạm Văn Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Hằng
  • Số trang: 251
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40832
  https://drive.google.com/file/d/1SN6jLZrlobzJPENW7obM5R86j0Ald1jE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page