Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Đào Tạo Ở Các Trường Cao Đẳng Thuộc Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam Theo Tiếp Cận Quản Lý

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by hieu1605, Oct 26, 2019.

 1. hieu1605

  hieu1605 Member

  [​IMG]
  Quản Lý Đào Tạo Ở Các Trường Cao Đẳng Thuộc Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam Theo Tiếp Cận Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể (TQM)
  Về lý luận: Luận án đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận quản lý đào tạo ở các trường cao đẳng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM), kết quả nghiên cứu lý luận đã tổng hợp nhiều nghiên cứu về đào tạo nghề và quản lý đào tạo nghề, xây dựng các khái niệm, những nội dung quản lý, tiêu chí đánh giá quản lý đào tạo nghề có giá trị lý luận cho nghiên cứu khoa học và thực tiễn quản lý đào tạo ở các trường cao đẳng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  Về thực tiễn: Khảo sát, đánh giá thực trạng, đưa ra một số nhận định về thực trạng đào tạo và quản lý đào tạo và những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong quản lý đào tạo ở các trường cao đẳng thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM).
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Ngô Minh Tuấn, TS Nguyễn Văn Hải
  • Tác giả: Nguyễn Huy Dũng
  • Số trang: 260
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 201
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=33984
  https://drive.google.com/uc?id=1TsFY-bUyhhXdINoaVPjO8KTkJjlirho6
   
  Last edited by a moderator: Oct 27, 2019

Share This Page