Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Dạy Học Phần Trải Nghiệm Trong Môn Sinh Học Ở Các Trường Thpt Huyện Quảng Uyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Apr 19, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lí Dạy Học Phần Trải Nghiệm Trong Môn Sinh Học Ở Các Trường Thpt Huyện Quảng Uyên - Tỉnh Cao Bằng
  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định Giáo dục – Đào tạo cùng với Khoa học – Công nghệ là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Muốn đào tạo nguồn lực con người đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội cần phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh [1]. ”
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Hạnh
  • Tác giả: Trần Anh Tuấn
  • Số trang: 115
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2 2018
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-14721
   

Share This Page