Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Dạy Học Tại Trung Tâm Hướng Nghiệp Và Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Cô Tô - Quảng Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Jun 4, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Dạy Học Tại Trung Tâm Hướng Nghiệp Và Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Cô Tô - Quảng Ninh
  Trong xu thế toàn cầu hoá, với sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học kỹ thuật, sự xuất hiện của nền kinh tế trí thức, xã hội thông tin, hình thành nền văn minh trí tuệ và tiến tới xây dựng một “xã hội học tập” đã tạo ra những cơ hội lớn cần nắm bắt để đất nƣớc ta sớm thực hiện CNH, HĐH, tuy nhiên bên cạnh đó là những thách thức cần phải vƣợt qua. Đại hội Đảng lần thứ X đã nhận định “Nƣớc ta đang đứng trƣớc nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thƣờng bất cứ thách thức nào. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nƣớc trong khu vực và trên toàn thế giới vẫn tồn tại”.
  • Luận văn thạc sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Lê
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Minh
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2012
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...huong-xuyen-huyen-co-to-quang-ninh-32718.html

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page