Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Nov 16, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
  Trong thời đại ngày nay, một đất nước muốn phát triển hưng thịnh, bền vững không chỉ nhờ vào nguồn tài chính dồi dào, nguồn tài nguyên phong phú, khoa học công nghệ tiên tiến mà yếu tố quyết định cho sự phát triển chính là yếu tố con người. Con người được xem như là nguồn tài nguyên vô giá cho sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đó giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng tạo ra nguồn tài nguyên đó. Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Con người và nguồn lực là yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoa, hiện đại hóa, cần tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng, trong đó việc phát huy nguồn lực con người - Yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thành Vinh
  • Tác giả: Lê Đức Thọ
  • Số trang: 107
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1055895
   
  Last edited by a moderator: May 26, 2018

Share This Page