Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường THCS Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Đổi Mới Giáo Dục

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by Qminhanh86, Jun 21, 2018.

 1. Qminhanh86

  Qminhanh86 Member

  [​IMG]
  Đối với sự phát triển và hưng thịnh của mỗi quốc gia, yếu tố con người luôn giữ vai trò quyết định. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, Đảng và Nhà nước ta hết sức chú trọng đến nguồn lực con người, nhất là vai trò của giáo dục và đào tạo. Giáo dục và đào tạo con người có đạo đức, tri thức, kỹ năng,.. được coi là điều kiện tiên quyết để phát triển nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững [21].
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
  • Mã số: 62.14.01.14
  • NCS: NGUYỄN THỊ THI
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN CÔNG GIÁP
  • 228 Trang
  • File PDF-True
  • Học Viện Quản Lý Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://www.niem.edu.vn/Portals/0/LUAN AN.pdf
   
  Last edited by a moderator: Jun 21, 2018

Share This Page