Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Giáo Dục Giá Trị Sống Cho Sinh Viên Các Trường Văn Hóa Nghệ Thuật Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Sep 8, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  1. Luận án khái quát, làm rõ, phát triển lý luận về giáo dục giá trị sống và quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật hiện nay như : Hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện một số vấn đề lý luận về giá trị sống; giáo dục giá trị sống cho sinh viên văn hóa nghệ thuật; quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật và chỉ ra các yếu tố cơ bản tác động đến quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật hiện nay.
  2. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục giá trị sống và quản lý giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật. Cung cấp những luận cứ, minh chứng về thực trạng giáo dục giá trị sống và quản lý giáo dục giá trị sống của sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật hiện nay làm cơ sở cho đề xuất các biện pháp.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Khắc Bình, PGS. TS Phan Văn Tỵ
  • Tác giả: Phạm Thanh Giang
  • Số trang: 217
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=31817
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page