Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Đáp Ứng Yêu Cầu Phân Luồng Tại Trung Tâm GDTX Và Dạy Nghề

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jun 22, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Giáo Dục Hướng Nghiệp Đáp Ứng Yêu Cầu Phân Luồng Tại Trung Tâm GDTX Và Dạy Nghề Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
  Cùng những thành công của công cuộc đổi mới, giáo dục Việt Nam đã có những chuyển biến rất cơ bản. Ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996 Dáng cộng sản Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới “Cùng với khoa học và công nghệ, Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. (Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng cộng sản Việt Nam).
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Huy Hoàng
  • Tác giả: Trần Văn Tiến
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2016
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-11778
   

Share This Page