Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Quý Đôn Quận Cầu Giấy

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Lê Quý Đôn Quận Cầu Giấy Thành Phố Hà Nội Thông Qua Hoạt Động Của Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh
  Ở bất kì thời đại nào, giáo dục đào tạo cũng có vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia. Nghị quyết TW2 khóa VIII Đảng ta đã khẳng định vai trò to lớn của giáo dục: “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Nghị quyết TW 29 khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" đã được hội nghị trung ương 8 (khóa XI) thông qua.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Dung Trang
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99780
  https://drive.google.com/uc?id=11xfjozI4TX8Ka6WiEa5Fkql6xo6f39Ur
   

Share This Page