Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hệ Thống Thiết Bị Phục Vụ Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Sep 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hệ Thống Thiết Bị Phục Vụ Đào Tạo Ở Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng
  Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Điều 61 Hiến pháp nước CHXHCN Việt nam: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” [35]. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII có đoạn viết: “Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và từng bước hiện đại hóa nhà trường, lớp học sân chơi, bãi tập, máy tính nối mạng internet, thiết bị học tập và giảng dạy hiện đại, thư viện…” và “Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khóa, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay” [6]. Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTƯ, ngày 29/3/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về công tác giáo dục – Đào tạo trong tình hình mới, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giáo dục – đào tạo và xây dựng Nhà trường theo hướng “Chuẩn hóa, hiện đại hóa” [30].
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Kiên
  • Tác giả: Đinh Công An
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64278
  https://drive.google.com/uc?id=1Zy1KCcCc0QTMgtpZD_7eXquNlb_PqkIS
   

Share This Page