Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Cho Giáo Viên Trường Mầm Non Hoa Sữa, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Cho Giáo Viên Trường Mầm Non Hoa Sữa, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội Theo Chuẩn Nghề Nghiệp
  Nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của đề tài: Khái niệm, các thành tố cấu thành tư duy phản biện và các đặc trưng của tư duy phản biện, mối liên hệ giữa tư duy phản biện và các loại tư duy khác, sự cần thiết rèn luyện và phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học Toán, vai trò của xác suất thống kê với đời sống thực tiễn,…Đề xuất một số biện pháp vào dạy học môn Toán nhằm rèn luyện tư duy phản biện nâng cao hiệu quả dạy học. Xây dựng và thiết kế hệ thống bài tập về xác suất thống kê theo hướng phát triển tư duy phản biện cho học sinh. Thiết kế một số mô hình xác suất thống kê để giáo viên và học sinh có thể sử dụng nhằm đạt hiệu quả trong giảng dạy và học tập. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp được tác giả đề xuất trong đề tài.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Đăng
  • Tác giả: Lê Thị Minh Loan
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99460
  https://drive.google.com/uc?id=1-hTTZ7II62eH3hkLEyM-c34SVYeyjhE5
   

Share This Page