Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiểu Học Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Đáp Ứng Chương Trình

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 10, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-10_13-20-23.png
  Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Tiểu Học Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Đáp Ứng Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông 2018
  Chương trình giáo dục (GD) phổ thông 2018 được xây dựng, đề xuất và cụ thể hoá nhiều đổi mới mang tính căn bản trong GD phổ thông như: Dạy học (DH) và đánh giá dựa trên năng lực; DH tích hợp giải quyết các vấn đề thực tiễn; GD qua hoạt động trải nghiệm. Chương trình GDPT 2018 được xây dựng tổng thể, toàn diện, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học, lớp học theo hướng tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Lan
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hải Quỳnh
  • Số trang: 118
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2021
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=20124
  https://drive.google.com/file/d/1Da1hUFqBK40tHw2TPJ05KHNMmkzgSjQW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page