Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Giáo Viên Trung Học Cơ Sở Theo Tiếp Cận Năng Lực

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by logicalphong, Dec 30, 2019.

 1. logicalphong

  logicalphong New Member

  [​IMG]
  - Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về hoạt động bồi dưỡng GV và quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THCS theo các cách tiếp cận khác nhau trong đó có tiếp cận năng lực;
  - Khái quát hóa và hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu về năng lực, làm rõ bản chất của năng lực được đào tạo và năng lực nghề nghiệp. Phát triển năng lực của GV THCS là kết quả của quá trình học tập suốt đời, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng theo các mục tiêu đặt ra nhằm nâng cao năng lực của người GV từ năng lực được đào tạo thành năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp và nhu cầu cá nhân giáo viên.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Ngô Quang Sơn, TS. Trần Văn Hùng
  • Tác giả: Trần Đăng Khởi
  • Số trang: 211
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=34496
  https://drive.google.com/uc?id=1dF_zVg-MvPc7RRcygdjtQqDcBxcJP5S7
   
  Last edited by a moderator: Dec 31, 2019

Share This Page