Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Các Môn Khoa Học Xã Hội Ở Trường Trung Học Cơ Sở

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, May 23, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Các Môn Khoa Học Xã Hội Ở Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng
  "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", đây là giá trị cốt lõi mang lại sự hưng thịnh hay suy yếu của một dân tộc. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Quả thực, sự trường tồn của mỗi quốc gia nằm ở chính tài năng của mỗi con người trong mỗi quốc gia ấy. Lịch sử nhân loại cho đến nay khẳng định một điều chắc chắn rằng: Tài năng của mỗi người là kết quả tất yếu của một nền giáo dục chân chính. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển của đất nước; con người là chủ thể của xã hội, họ tạo ra giá trị vật chất, tinh thần và khai sáng nền văn minh nhân loại; họ làm thay đổi diện mạo của một dân tộc. Diện mạo ấy được phát triển nhanh và bền vững hay không, chính là do những người tài năng mang lại.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Phan Hữu Tham
  • Tác giả: Hoàng Văn Thành
  • Số trang: 135
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...huyen-vinh-bao-thanh-pho-hai-phong-58904.html
  https://drive.google.com/uc?id=1L-aigf834ZppDGyaPjhgTBtYZhfsJ-vx
   

Share This Page