Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Trung Học Cơ Sở Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, May 2, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ở Trường Trung Học Cơ Sở Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng
  Đất nƣớc ta đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để nhằm đƣa đất nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp vào năm 2020. Để đáp ứng đƣợc công cuộc đổi mới đó Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của ngành giáo dục đến năm 2020 theo Đại hội XI là: ”Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước”.
  Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo trong đó việc phát hiện các học sinh có năng khiếu ở trƣờng phổ thông và có kế hoạch đào tạo riêng để họ trở thành những cán bộ khoa học kỹ thuật nòng cốt là một nội dung quan trọng mà trong nhiều nghị quyết của Đảng đã đặc biệt nhấn mạnh. Yêu cầu đó đặt ra cho ngành giáo dục ngoài nhiệm vụ đào tạo toàn diện còn phải phát hiện, bồi dƣỡng học sinh giỏi, đào tạo họ trở thành những nhà khoa học mũi nhọn trong nhiều lĩnh vực.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đức Sơn
  • Tác giả: Đỗ Đức Thiện
  • Số trang: 134
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2013
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...o-quan-kien-an-thanh-pho-hai-phong-40555.html

   

Share This Page