Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Khiếu Cho Học Sinh Phổ Thông Ở Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Jul 30, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Khiếu Cho Học Sinh Phổ Thông Ở Trung Tâm Văn Hóa Thông Tin - Thể Thao Thành Phố Thái Nguyên
  “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp". Lịch sử đã chứng minh sự trường tồn của một quốc gia nằm ở chính tài năng của mỗi người trong quốc gia đó. Nhân thức được tầm quan trọng của “nhân tài” đối với sự phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước luôn có sự quan tâm đặc biệt đến việc phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng “nhân tài”. Như trong phiên họp ngày 30/3/1961 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về cải cách giáo dục, đồng chí Trường Chinh đã nêu rõ “Vấn đề phát triển năng khiếu của học sinh rất quan trọng.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phùng Thị Hằng
  • Tác giả: Lâm Anh Tuấn
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...tin-the-thao-thanh-pho-thai-nguyen-57158.html
  https://drive.google.com/uc?id=1mV1qN-jCYagXk1wV364SAXHSUeNbLw_a
   

Share This Page