Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Cho Giáo Viên Công Nghệ

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Cho Giáo Viên Công Nghệ Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Thường Tín Thành Phố Hà Nội Đáp Ứng Yêu Cầu Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới
  Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên công nghệ các trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên công nghệ các trường trung học phổ thông huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Trên cơ sở phân tích thực trạng và nguyên nhân, đề xuất một số biện pháp khả thi quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên công nghệ các trường trung học phổ thông huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Hoàng Đức Minh
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Long
  • Số trang: 145
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99772
  https://drive.google.com/uc?id=1NazZgIrCsF6ychzuai92rMAggkn4tCwP
   

Share This Page