Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Tam Đảo

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Nov 15, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Trường Trung Học Phổ Thông Tam Đảo Tỉnh Vĩnh Phúc
  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng phát triển năng lực dạy học cho giáo viên trung học phổ thông theo hướng chuẩn hóa. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên ở trường trung học phổ thông Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thong (THPT). Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên ở trường trung học phổ thông Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Bích Liễu
  • Tác giả: Phạm Kim Thành
  • Số trang: 101
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1052009
   
  Last edited by a moderator: May 26, 2018

Share This Page