Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Nghề Nghiệp Cho Giáo Viên Trường Trung Học Cơ Sở Vạn Phúc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jun 30, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Năng Lực Nghề Nghiệp Cho Giáo Viên Trường Trung Học Cơ Sở Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội Theo Hướng Chuẩn Hóa
  Tất cả các cơ sở giáo dục và các nhà quản lý đều xem chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì chúng ta có rất nhiều giải pháp, một trong số các giải pháp quan trọng nhất đó là BDGV. Bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho ĐNGV là một trong những vấn đề quan trọng cần thực hiện có hiệu quả. Mặt khác để hoạt động BDGV đạt được hiệu quả cao không chỉ đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý, cụ thể là Phòng GD&ĐT và CBQL trường THCS Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội mà còn phải có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ của các lực lượng xã hội. Vì vậy tăng cường công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng NLNN cho GV là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở kế thừa, hệ thống hoá các nghiên cứu về lí luận, đề tài làm sáng tỏ cơ sở lí luận về công tác quản lí hoạt động bồi dưỡng NLNN cho GV trường THCS Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội theo hướng chuẩn hóa.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trịnh Văn Minh
  • Tác giả: Trần Mai Hương
  • Số trang: 136
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88341
  https://drive.google.com/uc?id=1NMFn46aqzFoBIR3zstd3iudCjndoTOuv
   

Share This Page