Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cho Giáo Viên Ở Các Trường THCS Trên Địa Bàn Huyện Nậm Pồ

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by cuongmy, Oct 9, 2019.

 1. cuongmy

  cuongmy New Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cho Giáo Viên Ở Các Trường THCS Trên Địa Bàn Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục
  Giáo dục và Đào tạo giữ vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc ở mọi thời đại. Đảng và Nhà nước đã xác định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc”. Trong giai đoạn hiện nay Đất nước ta đang trên đường phát triển và hội nhập quốc tế, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra ngành giáo dục nhiều khó khăn và thách thức. Việc đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay đang là mối quan tâm của các cấp, ngành, các nhà khoa học và toàn xã hội. Trước thực tế đó đòi hỏi ngành giáo dục cần phải có những hướng đi mới để đáp ứng được sự phát triển của đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Lệ Hoa
  • Tác giả: Nguyễn Văn Tiếp
  • Số trang: 127
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...n-dap-ung-yeu-cau-doi-moi-giao-duc-73783.html
  https://drive.google.com/uc?id=1QZs3rOElVvzN7tpJB4DtdtMGoBoRP4zA
   
  Last edited by a moderator: Oct 9, 2019

Share This Page