Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Hoạt Động Đảm Bảo Chất Lượng Các Trường Cao Đẳng Khu Vực Tây Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 11, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-11_1-19-36.png
  Luận án đã nghiên cứu một cách hệ thống và xây dựng khung lí luận về quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng các trường cao đẳng khu vực Tây Nguyên: Xây dựng được một số khái niệm công cụ, xác lập những yêu cầu về quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng các trường cao đẳng khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Luận án đã vận dụng lý thuyết quản lý vào quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng các trường cao đẳng khu vực Tây Nguyên trên bình diện nội dung quản lý, đồng thời tích hợp tiếp cận các chức năng quản lý.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Võ Văn Nam, TS. Nguyễn Đức Danh
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Lành
  • Số trang: 247
  • Kiểu file: PDF_TRUE + DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40977
  https://drive.google.com/file/d/1D_P44wNuWeALASEzmN7ibACN9Eekl46o
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page