Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Hoạt Động Đánh Giá Kết Quả Học Tập Theo Tiếp Cận CDIO Tại Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by admin, Aug 12, 2023.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-8-12_16-13-59.png
  Đánh giá kết quả học tập (ĐG KQHT) là một trong những khâu quan trọng của quá trình dạy học, được xem là yếu tố đột phá vì nó ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục. Nghị quyết 29, Trung ương (TW) khóa 11 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đã nêu rất rõ vai trò và nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học (CSGD ĐH), trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục (QLGD), phát triển đội ngũ giảng viên (GV) và cán bộ quản lý giáo dục (CBQL GD) là then chốt, “chuyển một nền GD từ tiếp cận truyền thụ kiến thức là chủ yếu sang tiếp cận phát triển phẩm chất và năng lực người học” (Ban chấp hành Trung ương Đảng, 2013a). Nghị quyết Hội nghị TW 8 khoá XI “việc thi, KT và ĐG kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng GD tin cậy, công nhận. Phối hợp sử dụng các KQ ĐG, đổi mới phương thức ĐG trên cơ sở kiến thức, năng lực và đạo đức nghề nghiệp, xây dựng phương thức KT, ĐG, kiểm soát chất lượng phù hợp với các cơ sở” (Ban chấp hành Trung ương Đảng, 2013b).
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
  • Mã số: 9140114
  • Tác giả: Lê Thị Phương
  • Hướng dẫn: Ts Dương Minh Quang
  • 337 Trang
  • File PDF-TRUE
  • ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn 2023
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1DzRiRJmdLMx5aFIqjFPDxGoD_YlsTzPQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page