Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Nghề Tại Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Sep 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Đào Tạo Nghề Tại Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ
  Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý hoạt động đào tạo nghề tác giả đề xuất 5 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Thu Hằng
  • Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download'
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64277
  https://drive.google.com/uc?id=1j_9r9uWG6GbJUjl7MyQDGE0mALK5HdON
   

Share This Page