Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Phù Mỹ

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 25, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-25_3-14-14.png
  Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
  Bước vào thế kỷ XXI, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH- HĐH) đất nước, hội nhập sâu rộng vào mọi hoạt động chung trên toàn thế giới. Để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta chủ trương “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội.” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX). Để thực hiện được chủ trương đó, giáo dục ngày càng có và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới “Phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và những năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”(Luật giáo dục Việt Nam).
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý Giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Võ Nguyên Du
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương
  • Số trang: 147
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quy Nhơn 2020
  Link Download
  http://lib.qnu.edu.vn/tracuutailieutruyenthong2xem.aspx?intItemID=30661
  https://drive.google.com/file/d/1eaGcqoOmYvzx2V8KfmY7tYaRDomjb7mQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page