Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Ba Vì, Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, May 10, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Ba Vì, Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay
  Trong xu thế hội nhập, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nền kinh tế tri thức và toàn cầu hóa hiện nay đã mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Để có thể tận dụng hết thời cơ, đẩy lùi những thách thức, chúng ta phải chuẩn bị chu đáo nguồn lực của đất nước. trong đó nguồn lực quan trọng nhất là con người. Đây là yêu cầu cấp thiết đối với Giáo dục - Đào tạo. GD&ĐT tạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi con người nói riêng và cả xã hội nói chung. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nêu rõ: Phát triển ,nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Quốc Thành
  • Tác giả: Hoàng Trọng Tài
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2013
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/72765
  https://drive.google.com/uc?id=1G953-fnMb6dXFe2DcNRlGjj_5e7BqGaP
   

Share This Page