Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông FPT, Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jan 27, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Trường Trung Học Phổ Thông FPT, Thành Phố Hà Nội Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh
  Luận văn đã tập trung phân tích các nội dung và hệ thống hóa các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý và quản lý HĐDH theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT. Nội dung chương 1 đã giải quyết được nhiệm vụ lý luận đặt ra dưới góc nhìn nhà quản lý. Đây là chương làm nổi bật bản chất của HĐDH theo hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THPT từ đó làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thực trạng về quản lý HĐDH trường THPT FPT, Hà Nội theo hướng phát triển năng lực học sinh.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hải
  • Tác giả: Nguyễn Thái Toàn
  • Số trang: 140
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Giáo Dục 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99284
  https://drive.google.com/uc?id=17zsK5mmFhiPSoPKdlyLdSBzGxNslLP2s
   

Share This Page