Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Phát Triển Ngôn Ngữ Lứa Tuổi 24-36 Tháng Ở Trường Mầm Non Tư Thục Hoa Kỳ

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Apr 8, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Phát Triển Ngôn Ngữ Lứa Tuổi 24-36 Tháng Ở Trường Mầm Non Tư Thục Hoa Kỳ, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội
  Khái quát được cơ sở lý luận về quản lý hoạt dạy học phát triển ngôn ngữ lứa tuổi 24-36 tháng ở trường mầm non. Xây dựng được hệ thống các khái niệm công cụ: quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học phát triển ngôn ngữ lứa tuổi 24-36 tháng ở trường mầm non, quản lý mục tiêu nội dung và phương pháp dạy học phát triển ngôn ngữ lứa tuổi 24-36 tháng ở trường mầm non. Xác định được nội dung quản lý hoạt động dạy học phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng theo các chức năng quản lý cơ bản: xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá quản lý hoạt động dạy học phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng. Phân tích và làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động dạy học phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24-36 tháng ở trường mầm non.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đặng Quốc Bảo
  • Tác giả: Dương Bích Hà
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67798
  https://drive.google.com/uc?id=1uJDF4xvdeZdoaA0qBUZCtmbFU45_85Ku
   

Share This Page