Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Dạy Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Tại Trung Tâm Giáo Dục Dạy Nghề - Giáo Dục

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by cuongmy, May 23, 2020.

 1. cuongmy

  cuongmy Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Dạy Nghề Cho Lao Động Nông Thôn Tại Trung Tâm Giáo Dục Dạy Nghề - Giáo Dục Thường Xuyên Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
  Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới nền Kinh tế - Xã hội của đất nước. Nghị quyết Số 26/NQ-TW, ngày 05/8/2008, Hội nghị Trung ương 7, khóa X, về nông nghiệp, nông dân và nông thôn xác định: “Giải quyết việc làm cho nông dân là nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt trong mọi chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội của cả nước; bảo đảm hài hòa giữa các vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, giữa nông thôn và thành thị. Có kế hoạch cụ thể về dạy nghề và chính sách bảo đảm việc làm cho nông dân, nhất là các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phùng Thị Hằng
  • Tác giả: Nguyễn Đức Thu
  • Số trang: 106
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-xuyen-huyen-lam-thao-tinh-phu-tho-58910.html
  https://drive.google.com/uc?id=1I7RFGic9hAIiaIpTn-ddZHg8at7rGdcM
   
  Last edited by a moderator: May 23, 2020

Share This Page