Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Dạy Nghề Đáp Ứng Nhu Cầu Xã Hội Ở Trường Cao Đẳng Nghề Dân Tộc Nội Trú Bắc Kạn

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, May 23, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Vấn đề Đào tạo và phát triền nguồn nhân lực được coi là động lực thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) ở Việt Nam. Phát triển nguồn nhân lực là nền móng để giải quyết triệt để đói nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, ổn định chính trị, xã hội thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách được thể chế hoá bằng Hiến pháp và Pháp luật để khuyến khích, ưu đãi và phát triển nguồn nhân lực. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong nền kinh tế thị trường, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đã trở thành một vấn đề cấp thiết. Ở nước ta, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương đào tạo gắn với nhu cầu xã hội
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Phí Thị Hiếu
  • Tác giả: Lý Quang Tiến
  • Số trang: 137
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2017
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-dang-nghe-dan-toc-noi-tru-bac-kan-58899.html
  https://drive.google.com/uc?id=1_ync5rgswgXe6Tx-CI3NrXRJHta9Kzgp
   

Share This Page