Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Học Sinh Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Mar 4, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Nghề Nghiệp Cho Học Sinh Trường Trung Cấp Luật Thái Nguyên
  Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, đạo đức là một hình thái ý thức xã hội có nguồn gốc từ lao động sản xuất và đời sống cộng đồng xã hội, nó phản ánh tồn tại xã hội, có tác động tới sự phát triển xã hội. Luận điểm trên cho thấy, mỗi phương thức sản xuất hay mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có một hình thái đạo đức tương ứng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức là “gốc”, là nền tảng của người cách mạng. Giống như cây phải có gốc, sông phải có nguồn, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được sự nghiệp cách mạng gian khổ khó khăn. “Đức là gốc” vì trong đức đã có tài, có cái đức sẽ đi đến cái trí. Người có đạo đức luôn cố gắng học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Thanh Long
  • Tác giả: Nguyễn Văn Hưởng
  • Số trang: 123
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2014
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...-truong-trung-cap-luat-thai-nguyen-45576.html

   

Share This Page