Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Dec 29, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Thành Phố Hà Nội
  Hội nhập quốc tế vừa là cơ hội đồng thời vừa là thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đối với phát triển giáo dục nói riêng của các quốc gia. Trong xu thế hội nhập quốc tế về giáo dục, việc bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhiều phương án đã được triển khai nhằm giải quyết vấn đề nêu trên. Một trong những phương án đó là đưa vào chương trình giáo dục học đường những nội dung giáo dục mới. Giáo dục kỹ năng sống trong học đường là một minh chứng. Hội nhập quốc tế cũng làm cho môi trường sống, hoạt động và học tập của thế hệ trẻ hiện nay đang có những thay đổi đáng kể với những tác động đa chiều, phức tạp ảnh hưởng quá trình hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Văn Quân, TS. Dương Quang Ngọc
  • Tác giả: Hoàng Thúy Nga
  • Số trang: 176
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=27528

   
  Last edited by a moderator: Jun 29, 2017

Share This Page