Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hạ Hòa

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Sep 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Cơ Sở Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ
  Luận văn nghiên cứu một số vấn đề lý luận về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các Trường THCS Huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ. Luận văn đã xác định câu hỏi nghiên cứu đó là: Có những biện pháp quản lý nào nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các trường THCS Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục? Tác giả đã chọn nhóm phương pháp nghiên cứu gồm: Phương pháp nghiên cứu lý luận và nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn. Đồng thời luận văn cũng tập trung nghiên cứu thực trạng công tác Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các Trường THCS Huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ. Về địa bàn nghiên cứu của luận văn, tác giả đã các trường trung học cơ sở của 22 trường THCS Huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ, trong đó tác giả tập trung nghiên cứu sâu và kỹ ở 4 trường trên địa bàn huyện có có những đặc điểm chung nhất về kinh tế, văn hóa, chính trị…
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Tuyết
  • Tác giả: Nguyễn Quốc Linh
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64293
  https://drive.google.com/uc?id=10tM0dQGSJShnWo-ea6hBWeCxGMmmelLW
   

Share This Page