Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Qua Trải Nghiệm Ở Tiểu Học Tại Quận Ba Đình, Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Nov 22, 2018.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Qua Trải Nghiệm Ở Tiểu Học Tại Quận Ba Đình, Hà Nội
  Giáo dục phổ thông đang chuyển hướng từ cung cấp kiến thức cho người học sang định hướng phát triển năng lực. Năng lực và phẩm chất người học được giáo dục thông qua môn học và HĐGDNGLL qua trải nghiệm. Nhân cách trẻ được hình thành và phát triển qua hoạt động. HĐGDNGLL qua trải nghiệm là môi trường hoạt động đa dạng phong phú giáo dục trẻ, đặc biệt là kĩ năng xã hội, kĩ năng sống. Giáo dục nhân cách luôn là một quá trình có mục đích, có định hướng diễn ra với sự hoạt động, có sự chỉ đạo của nhà trường sư phạm, làm cho người được giáo dục ý thức và chấp nhận những yêu cầu của giáo dục, của tập thể, biết để cho mình mục tiêu phấn đấu, tự bồi dưỡng rèn luyện những phẩm chất và năng lực mới, hình thành những kinh nghiệm bản thân, chuyển từ sự tiếp thu quá trình giáo dục của nhà sư phạm thành sự tự giáo dục của bản thân.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Tố Oanh
  • Tác giả: Thạc Thị Mai Hương
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học sư phạm Hà Nội 2 2017
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-13517
   

Share This Page