Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Trải Nghiệm Sáng Tạo Cho Học Sinh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandanglv123, Sep 13, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Theo Hướng Trải Nghiệm Sáng Tạo Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Cơ Sở Dữu Lâu Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
  Từ nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo cho học sinh ở trường THCS Dữu Lâu - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, luận văn đã có những kết quả cụ thể sau: Về lý luận: Luận văn đã nghiên cứu đầy đủ và có hệ thống về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo. Đồng thời tập trung nghiên cứu sâu lý luận, nghiệp vụ, nội dung phương pháp tổ chức, quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo của hiệu trưởng tại trường THCS Dữu Lâu - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ, từ đó làm cơ sở khoa học cho việc phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý hoạt động này tại trường. Về thực tiễn: Luận văn đi sâu vào khảo sát thực trạng việc tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo ở trường THCS Dữu Lâu - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ; rút ra những ưu điểm, những tồn tại hạn chế và tập trung phân tích nguyên nhân yếu kém. Qua đó, luận văn đã đề xuất năm biện pháp quản lý của hiệu trưởng.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền
  • Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
  • Số trang: 122
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giáo Dục 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64283
  https://drive.google.com/uc?id=1HVtFy1fmREHC0L1j-E_Kygk5pza643Db
   

Share This Page