Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Tam Dương

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Mar 1, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Pháp Luật Cho Học Sinh Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
  Thế kỷ XXI là thế kỷ của tri thức, của khoa học- công nghệ. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đặt ra yêu cầu to lớn cho giáo dục và đào tạo. Để đáp ứng yêu cầu đó, tất yếu phải nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học. Vì thế vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trở thành vấn đề bức thiết hiện nay.
  Mục tiêu của Giáo dục Việt Nam được ghi rõ trong điều 2- Luật giáo dục 2005: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Huệ,
  • Tác giả: Nguyễn Thế Dũng
  • Số trang: 153
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2014
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ong-huyen-tam-duong-tinh-vinh-phuc-45766.html

   

Share This Page